Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen er resultatet af et samarbejde mellem de 2 provstier - Glostrup og Rødovre-Hvidovre - og de enkelte sognes samarbejde med skolerne i kommunerne på Vestegnen.

Yderligere oplysninger på skoletjenestens hjemmeside!

Folkekirkens Skoletjeneste - hvad er det?

En skoletjeneste er undervisningstilbud til folkeskolen

 
Formål
I lighed med andre kulturinstitutioner som Nationalmuseet, Den Gamle By, Zoologisk Have og diverse kunstmuseer m.fl. er der inden for folkekirken over store dele af landet etableret skoletjenester.

Formålet med de folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder er at styrke samarbejdet mellem lokale kirker og skoler (præster og lærere) om undervisningsmæssige opgaver.