Hvem bestemmer hvad på kirkegården?

I den kirkelige forvaltning er der forskellige regler, som fordeler beslutningskompetencen mellem brugere, meningsråd, provsti og stift, når det gælder drift og udvikling af kirkegården.

Menighedsrådet skal bl.a. sikre, at der er tilstrækkelig plads til begravelser på kirkegården, og at kirkegårdene fungerer som værdige begravelsespladser.

INFO

 

Sognets ligning finansierer pasning af kirkegårdens fællesarealer og ubenyttede gravsteder.

Kirkeministeriet har besluttet, at kirkegårdenes drift fra 2012 skal hvile i sig selv således, at priserne for ydelserne på et gravsted skal svare til de faktiske udgifter, samt at provstierne skal fastlægge ensartede takster i deres område.

Det betyder kirkegårdstaksterne skal dække de faktiske udgifter ved det enkelte gravsted.

 

Hvorfor skal jeg betale for begravelse i de anonymes grav? 

Det har tidligere været gratis at blive nedsat i de anonymes grav, men Kirkeministeriet besluttede i 2012, at der på alle kirkegårde i Danmark skal betales for vedligeholdelse af alle gravsteder.

Hvad er en obligatorisk ydelse? 

Der er vedligeholdelsespligt på alle gravsteder. Almindeligvis kan du selv vedligeholde gravstedet, men på nogle gravsteder er det kun kirkegården, der må vedligeholde.

Disse ydelser er obligatoriske og kan ikke fravælges. F.eks. hækklipning, græsslåning af plæner med plader og græsslåning af anonyme gravsteder.