Kirkegårdskontoret

Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre

Kirkegårdsleder: Charlotte Norman

tlf. 36 70 26 49 : mandag til fredag kl. 10-12

Kirkegårdskontoret

Rødovrevej 116, 2610  Rødovre

Kirkegårdsleder: Martin Christensen,
Kontortid mandag-fredag, kl. 10-13
Tlf. 3670 2762,       Fax. 3670 2415

e-post: rodovrekirkegaard@mail.tele.dk