I menuen til venstre ses regnskaber og budgetter for provstiudvalgs-kassen for de seneste år.

De kan også ses på provsti.dk

 

Samt kirkelig ligning = kirkeskatten i de 2 kommuner.

De enkelte sognes budgetter og regnskaber offentliggøres siden regnskab 2012 på sogn.dk - se under punktet økonomi.