Kontakt

 

Provstikontoret er placeret i Rødovre Centrum på 2. sal i etagehuset ved Højnæsvej med postadressen:

Rødovre-Hvidovre Provsti
Rødovre Centrum 1P, 2. #225
2610 Rødovre

roedovre-hvidovre.provsti@km.dk

Kontoret er sædvanligvis åbent mandag - torsdag fra kl. 10-14 - men uregelmæssigheder forekommer grundet ferie, møder, syn og kurser.

Kontoret er Sommerferielukket hele juli måned

sekretæren har ferie i uge 27-30, provsten i uge 28-31

 

Provstiets mailadresse:

roedovre-hvidovre.provsti@km.dk

Mails til provstiets mailadresse læses af både provsten og provstisekretæren.

 

Provstisekretær
Henriette Høeg                                    heho@km.dk                       tlf. 29 45 87 57 

Provst                                                  jdbj@km.dk                        tlf. 51 36 50 80
Jørgen Degn Bjerrum/

send sikker post til provsten: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=17536

 

 


Rødovre-Hvidovre provsti dækker sognene i Rødovre og Hvidovre kommune. I alt 8 sogne - se nærmere om de enkelte sogne under menuen - kirkerne.

Rødovre-Hvidovre provsti er et af i alt 13 provstier i Helsingør Stift

Kirkeministeriet udstikker de love, cirkulærer og bekendtgørelser, der gælder for landets 113 provstier - se "Gældende regelgrundlag" i menuen til venstre.

Provstens opgaver

En kortfattet oversigt over provstens opgaver i forhold til præster omfatter følgende:

  •  Hvert år gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med alle præster i provstiet.
  •  Som minimum hvert tredje år gennemføre arbejdspladsvurdering for alle præster i provstiet.
  •  Administrere tilrettelæggelse af præsternes ferie og sikre fornøden bemanding under præsters fravær.
  •  Administrere præsters sygefravær.
  •  Administrere præsternes rådighedsforpligtelse.
  •  Medvirke i proceduren ved ansættelse af præster, herunder orienteringsmøder med menighedsråd, i det omfang, biskoppen anmoder om det.
  •  Indsætte nye præster i deres embede.