provst pr. 1-1-17

Jørgen Degn Bjerrum er ansat som provst i Rødovre-Hvidovre provsti og sognepræst i Rødovre pastorat pr. den 1. januar 2017. Jørgen Degn Bjerrum kommer fra mangeårig ansættelse i Glostrup pastorat.

Provsten kontaktes via provstiets mail.

Kontakt

Provsten har sommerferie i uge 28 - 29 -30 -31 dvs. fra den 8. juli - 4. august 2019

 

Provstiets uopsættelige sager varetages i perioden 8. juli til 21. juli af:

 

Provst  Ove Kollerup Nielsen,  Glostrup Provsti

Mobil: 20 21 60 10      Mail: OK@km.dk

 

Provstiets uopsættelige sager varetages i perioden 22. juli til 4. august af:

Provst  Eigil Lundholm Saxe,  Kongens Lyngby Provsti
Telefon: 4587 0758        Mail:
ESAX@KM.DK

 

 

Provstikontoret er placeret i Rødovre Centrum på 2. sal i etagehuset ved Højnæsvej med postadressen:

Rødovre-Hvidovre Provsti
Rødovre Centrum 1P, 2. #225
2610 Rødovre

roedovre-hvidovre.provsti@km.dk

Kontoret er sædvanligvis åbent mandag - torsdag fra kl. 9-15 - DOG FERIELUKKET FRA 11/7 - 4/8 2019

 

Skulle der ikke være nogen på kontoret, er provstiets mailadresse altid åben!

roedovre-hvidovre.provsti@km.dk

Mails til provstiets mailadresse læses af både provsten og provstisekretæren.

 

 

Provstisekretær
Henriette Høeg                                     heho@km.dk                        tlf. 29 45 87 57


Provst                                                  JDBj@km.dk                        
tlf. 51 36 50 80


Rødovre-Hvidovre provsti dækker sognene i Rødovre og Hvidovre kommune. I alt 8 sogne - se nærmere om de enkelte sogne under menuen - kirkerne.

Rødovre-Hvidovre provsti er et af i alt 13 provstier i Helsingør Stift

Kirkeministeriet udstikker de love, cirkulærer og bekendtgørelser, der gælder for landets 113 provstier - se "Gældende regelgrundlag" i menuen til venstre.

Provstens opgaver

En kortfattet oversigt over provstens opgaver i forhold til præster omfatter følgende:

  •  Hvert år gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med alle præster i provstiet.
  •  Som minimum hvert tredje år gennemføre arbejdspladsvurdering for alle præster i provstiet.
  •  Administrere tilrettelæggelse af præsternes ferie og sikre fornøden bemanding under præsters fravær.
  •  Administrere præsters sygefravær.
  •  Administrere præsternes rådighedsforpligtelse.
  •  Medvirke i proceduren ved ansættelse af præster, herunder orienteringsmøder med menighedsråd, i det omfang, biskoppen anmoder om det.
  •  Indsætte nye præster i deres embede.