Historie

Ved provstiets oprettelse i 1971, blev Johan Bønnelycke Jørgensen udpeget som provstiets første provst.

Den 1. oktober 1987 overtog provst Claus Bjerregaard embedet og besad det indtil sin død i august 2015.

 

 

Pr. den 1. januar 2017 er Jørgen Degn Bjerrum provst.