Provstiets logo

Rødovre-Hvidovre Provsti blev oprettet som selvstændig provsti i 1971.  Dette kan ses på provstiets stempel. I dette år blev flere af Vestegnens provstier oprettet, dels som en følge af, at Helsingør Stift blev oprettet i 1961, og dels som en følge af, at udflytningen og befolkningstilvæksten var meget stor i disse år.

Billedet af provstiets laksegl viser dels provstiets navn, dels hvornår provstiet er oprettet (1971) og dels Kristus-monogrammet "Chi-Rho"-symbolet.  Kejser Konstantin Den Store brugte monogrammet som amulet-symbol, og derfor kaldet det også Det Konstantinske monogram.

Monogrammet er skabt ved at sammenskrive X og P = KR = Kristus.  X er det første græske bogstav CH (CHI) og P det andet bogstav R (RHO) i navnet Kristus.  Deraf navnet CHI-RHO-symbolet. 

Provstiet laksegl skal derfor minde os om, hvorfor vi tilhører den kristne kirke.

Lakseglet blev tidligere brugt hyppigt.  Når sognene skulle have forseglet kirkebøger, kirkegårdsprotokoller, indsamlingsbøger m.m., så var (er) det provstens opgave at forsegle disse bøger.  Indsamlingsbøger forsegles stadig, medens kirkebøger nu er elektroniske.

Ved ekstraordinært fortroligt materiale bruges lakforsegling stadig.