1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti

 

Tove Bahne, Rødovre


Rødovre-Hvidovre provsti dækker sognene i Rødovre og Hvidovre kommune. I alt 8 sogne - se nærmere om de enkelte sogne under menuen - kirkerne.

Rødovre-Hvidovre provsti er et af i alt 13 provstier i Helsingør Stift

Kirkeministeriet udstikker de love, cirkulærer og bekendtgørelser, der gælder for landets 113 provstier - se "Gældende regelgrundlag" i menuen til venstre.

Provstens opgaver

En kortfattet oversigt over provstens opgaver i forhold til præster omfatter følgende:

  •  Hvert år gennemføre medarbejderudviklingssamtaler med alle præster i provstiet.
  •  Som minimum hvert tredje år gennemføre arbejdspladsvurdering for alle præster i provstiet.
  •  Administrere tilrettelæggelse af præsternes ferie og sikre fornøden bemanding under præsters fravær.
  •  Administrere præsters sygefravær.
  •  Administrere præsternes rådighedsforpligtelse.
  •  Medvirke i proceduren ved ansættelse af præster, herunder orienteringsmøder med menighedsråd, i det omfang, biskoppen anmoder om det.
  •  Indsætte nye præster i deres embede.