Om provstiudvalg

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den lokale folkekirkelige økonomi. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. Provstiudvalget er i øvrigt på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget. 

Til hvert provstiudvalg skal vælges mindst 4 og højst 8 læge medlemmer og 1 repræsentant for provstiets præster. Antallet af valgte medlemmer besluttes ved et møde for provstiets menighedsrådsmedlemmer, som indkaldes af provstiudvalget som optakt til valget. Ud over de valgte medlemmer består provstiudvalget af provsten, der er født medlem af samt forretningsfører for provstiudvalget. 

Stemmeret ved valg til provstiudvalg har medlemmerne af menighedsråd i provstiet. De stemmeberettigede har også retten til at opstille kandidater til valget. 

Det er ikke nødvendigt at være medlem af et menighedsråd for at kunne være medlem af et provstiudvalg. Valgbar til provstiudvalg er enhver, som opfylder betingelserne for at kunne vælges til et menighedsråd i provstiet. 

Præster, der er fødte medlemmer af menighedsråd i provstiet, har stemmeret ved valget, men kan ikke selv vælges.

PU møder - 2020

BegivenhedDato

PU møde i Avedøre

Emner til dagsorden bedes fremsendt 10 dage før. Dagsorden udsendes en uge før …

8. dec 17:00
19:00
8. dec 17:00 -
19:00

PU møde i Avedøre

Frist for sager til mødet er 10 dage før. Dagsorden udendes én uge før.

21. jan 19:00
21:31
21. jan 19:00 -
21:31

PU møde i Hendriksholm

Frist for sager til mødet er 10 dage før. Dagsorden udendes én uge før.

18. feb 19:00
21:31
18. feb 19:00 -
21:31

Formandsmøde i Islev

  Dagsorden udendes én uge før.

3. mar 19:00
21:00
3. mar 19:00 -
21:00

PU møde i Rødovre sognehus

Frist for sager til mødet er 10 dage før. Dagsorden udendes én uge før.

18. mar 19:00
21:31
18. mar 19:00 -
21:31

Intromøde for nye MR i Hvidovre kommune om PU - Strandmarkskirken

  Dagsorden udendes én uge før.

13. apr 19:00
21:00
13. apr 19:00 -
21:00

Intromøde for nye MR i Rødovre kommune om PU - Rødovre sognehus

  Dagsorden udendes én uge før.

15. apr 19:00
21:00
15. apr 19:00 -
21:00

PU møde i Hvidovre, Magistergården

Frist for sager til mødet er 10 dage før. Dagsorden udendes én uge før.

21. apr 19:00
21:31
21. apr 19:00 -
21:31