Om provstiudvalg

Provstiudvalget har ansvar for at koordinere den lokale folkekirkelige økonomi. Provstiudvalget fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser. Provstiudvalget er i øvrigt på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder godkendende instans i forhold til menighedsrådenes beslutninger. Provstiudvalgets kompetence i forhold til økonomien kan overdrages til et besluttende budgetsamråd, der består af repræsentanter for menighedsrådene samt af provstiudvalget. 

Til hvert provstiudvalg skal vælges mindst 4 og højst 8 læge medlemmer og 1 repræsentant for provstiets præster. Antallet af valgte medlemmer besluttes ved et møde for provstiets menighedsrådsmedlemmer, som indkaldes af provstiudvalget som optakt til valget. Ud over de valgte medlemmer består provstiudvalget af provsten, der er født medlem af samt forretningsfører for provstiudvalget. 

Stemmeret ved valg til provstiudvalg har medlemmerne af menighedsråd i provstiet. De stemmeberettigede har også retten til at opstille kandidater til valget. 

Det er ikke nødvendigt at være medlem af et menighedsråd for at kunne være medlem af et provstiudvalg. Valgbar til provstiudvalg er enhver, som opfylder betingelserne for at kunne vælges til et menighedsråd i provstiet. 

Præster, der er fødte medlemmer af menighedsråd i provstiet, har stemmeret ved valget, men kan ikke selv vælges.

PU møder - 2021

BegivenhedDato

PU møde i Grøndalslund

19. aug 19:00
21:30
19. aug 19:00 -
21:30

info valg til PU / välgmøde i Avedøre

  Dagsorden udendes senest én uge før.

23. aug 19:00
21:00
23. aug 19:00 -
21:00

Budgetsamråd i Strandmarkskirken

7. sep 19:00
22:00
7. sep 19:00 -
22:00

PU møde i Hvidovre

  Dagsorden udsendes én uge før mødet.

9. sep 19:00
22:00
9. sep 19:00 -
22:00

sidste PU møde i valgperioden 2017-2020, Islev

11. okt 17:00
19:00
11. okt 17:00 -
19:00

Konstituerende PU møde, Hendriksholm

28. okt 19:00
21:00
28. okt 19:00 -
21:00