Provstiudvalget er en forvaltningsinstans i den danske folkekirke. Udvalget består af provsten og et antal læge medlemmer, der er valgte af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget er altså delvist, indirekte folkevalgt. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne. Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet eller kommunen.

Provstiudvalg skal godkende kirkegårdsvedtægter - jf §12, stk 1 - sikre at de ikke strider mod love og andre overordnede regler.

Det er menighedsrådenes ansvar, hvad der står i vedtægterne.

Provstiudvalget skal jævnfør §12, stk 3, sikre ensartede takster inden for samme ligningsområde, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Det er menighedsrådet, der beslutter, hvilke takster, der skal være. Men provstiudvalget skal gennemgå takstberegningen, da taksterne ikke må være højere end de faktiske udgifter.