Projekter der kræver stiftets godkendelse:

Projektet sendes med finansieringsplan til provstiet, der påtegner og videresender til stiftet.

  • Projekter der indebærer bygningsmæssige ændringer af kirkebygningen og kirkerummet ? herunder etablering, udskiftning og renovering af fast inventar.
  • Projekter der omfatter ændringer af nærliggende omgivelser til kirkebygningen, der ændrer helhedsindtrykket af kirken - parkeringsplads, forplads, kirkehave. Eller såfremt ændringen foregår indenfor kirkegårdsmuren.
  • Projekter der indebærer ændringer, udvidelser, nyindretning af kirkegårde.

Projekter der skal forelægges provstiudvalget inden iværksættelse:

For øvrige bygninger og anlæg skal provstiudvalget godkende projektet når det vedrører nedenstående forhold ? uanset der tidligere er givet anlægsbevilling til projektet.

Projektet skal ledsages af økonomisk overslag og finansiering.

  • Projekter der medfører ændringer af eksisterende forhold, skal forelægges PU til godkendelse før arbejdet iværksættes. Det vil sige projekter, hvor der eksempelvis skal oplægges tagsten i stedet for eternitplader, flytning af skillevægge, døre eller vinduer, nyindretning af køkkener eller badeværelser.
  • Det vil svare til, at alle projekter om renovering, ombygning eller istandsættelse af en del eller hele bygningen skal forelægges PU, inden arbejderne påbegyndes.
  • Ændringer der ændrer helhedsindtrykket på kirkegårde.
  • Projekter hvor den til rådighed værende økonomi ikke er tilstrækkelig til det samlede projekt. Finansieringsplanen skal redegøre for, hvordan projekt tænkes færdiggjort.

Projekter der umiddelbart kan iværksættes uden yderligere godkendelse:

Betingelsen er at menighedsrådet har finansiering indenfor eksisterende bevillinger på driftsrammen eller bevilgede anlægsmidler.

  • Vedligeholdelsesarbejder hvor der ikke udføres bygningsmæssige ændringer.
  • Eksempelvis kalkning af kirkens facader med kalk, hel eller delvis omlægning af et tag med røde vingesten med nye sten svarende til de eksisterende tagsten, udskiftning af defekte toiletter, andet badeværelses- og køkkeninventar og maling af gulve, vægge og lofter.
  • Udskiftning af vinduer til samme type, udskiftning af hårde hvidevarer m.v.

Retningslinierne er udarbejdet for at sikre, at der er ?et par ekstra øjne?, der ser på projekter, der ændrer eksisterende forhold.

Når projekter fremsendes til provstiudvalget skal materialet omfatte såvel en skriftlig del som en tegningsdel, der klart og tydeligt beskriver både de eksisterende som de fremtidige forhold. Endvidere skal projektmaterialet suppleres med enten overslag eller tilbud på arbejdets udførelse og en finansieringsplan.

Afhængig af projektets art og omfang bør der tilknyttes arkitekt eller ingeniørbistand.    

 

PU møder - 2019

BegivenhedDato

EXtra PU møde pga sen udmelding af udskrivningsgrundlag - i Rødovre

LBK nr 331 af 29/03/2014 § 7. Efter budgetsamrådet fastsætter provstiudvalget …

7. okt 19:00
21:00
7. okt 19:00 -
21:00

PU møde - Islev

Fristen for sager, der ønskes behandlet på mødet, er 10 dage før

23. okt 19:00
21:40
23. okt 19:00 -
21:40

PU møde - Avedøre

  Fristen for sager, der ønskes behandlet på mødet, er 10 dage før

20. nov 19:00
22:00
20. nov 19:00 -
22:00

PU møde - Hendriksholm

  Fristen for sager, der ønskes behandlet på mødet, er 10 dage før

17. dec 17:00
19:00
17. dec 17:00 -
19:00