Projekter der kræver stiftets godkendelse:

Projektet sendes med finansieringsplan til provstiet, der påtegner og videresender til stiftet.

  • Projekter der indebærer bygningsmæssige ændringer af kirkebygningen og kirkerummet ? herunder etablering, udskiftning og renovering af fast inventar.
  • Projekter der omfatter ændringer af nærliggende omgivelser til kirkebygningen, der ændrer helhedsindtrykket af kirken - parkeringsplads, forplads, kirkehave. Eller såfremt ændringen foregår indenfor kirkegårdsmuren.
  • Projekter der indebærer ændringer, udvidelser, nyindretning af kirkegårde.

Projekter der skal forelægges provstiudvalget inden iværksættelse:

For øvrige bygninger og anlæg skal provstiudvalget godkende projektet når det vedrører nedenstående forhold ? uanset der tidligere er givet anlægsbevilling til projektet.

Projektet skal ledsages af økonomisk overslag og finansiering.

  • Projekter der medfører ændringer af eksisterende forhold, skal forelægges PU til godkendelse før arbejdet iværksættes. Det vil sige projekter, hvor der eksempelvis skal oplægges tagsten i stedet for eternitplader, flytning af skillevægge, døre eller vinduer, nyindretning af køkkener eller badeværelser.
  • Det vil svare til, at alle projekter om renovering, ombygning eller istandsættelse af en del eller hele bygningen skal forelægges PU, inden arbejderne påbegyndes.
  • Ændringer der ændrer helhedsindtrykket på kirkegårde.
  • Projekter hvor den til rådighed værende økonomi ikke er tilstrækkelig til det samlede projekt. Finansieringsplanen skal redegøre for, hvordan projekt tænkes færdiggjort.

Projekter der umiddelbart kan iværksættes uden yderligere godkendelse:

Betingelsen er at menighedsrådet har finansiering indenfor eksisterende bevillinger på driftsrammen eller bevilgede anlægsmidler.

  • Vedligeholdelsesarbejder hvor der ikke udføres bygningsmæssige ændringer.
  • Eksempelvis kalkning af kirkens facader med kalk, hel eller delvis omlægning af et tag med røde vingesten med nye sten svarende til de eksisterende tagsten, udskiftning af defekte toiletter, andet badeværelses- og køkkeninventar og maling af gulve, vægge og lofter.
  • Udskiftning af vinduer til samme type, udskiftning af hårde hvidevarer m.v.

Retningslinierne er udarbejdet for at sikre, at der er ?et par ekstra øjne?, der ser på projekter, der ændrer eksisterende forhold.

Når projekter fremsendes til provstiudvalget skal materialet omfatte såvel en skriftlig del som en tegningsdel, der klart og tydeligt beskriver både de eksisterende som de fremtidige forhold. Endvidere skal projektmaterialet suppleres med enten overslag eller tilbud på arbejdets udførelse og en finansieringsplan.

Afhængig af projektets art og omfang bør der tilknyttes arkitekt eller ingeniørbistand.    

 

PU møder - 2019

BegivenhedDato

PU møde i Risbjerg

Frist for sager til dagsorden er 10 dage før provstiudvalgsmødet

4. mar 19:00
21:30
4. mar 19:00 -
21:30

Formandsmøde i Strandmarkskirken

Årligt temamøde med alle menighedsrådformænd

5. mar 19:00
21:00
5. mar 19:00 -
21:00

PU møde i Rødovre

Frist for sager til dagsorden er 10 dage før provstiudvalgsmødet

1. apr 19:00
21:38
1. apr 19:00 -
21:38

PU møde i Islev

Emner til dagsorden fremsendes 10 dage før. Dagsorden udsendes en uge før mødet.

18. maj 19:00
22:00
18. maj 19:00 -
22:00

PU møde i Islev

Emner til dagsorden bedes fremsendt 10 dage før. Dagsorden udsendes en uge før …

24. jun 17:00
19:00
24. jun 17:00 -
19:00

PU møde i Grøndalslund

Emner til dagsorden bedes fremsendt 10 dage før. Dagsorden udsendes en uge før …

19. aug 19:00
21:42
19. aug 19:00 -
21:42

Budgetsamråd for Hvidovre ligningsområde - i Hendriksholm

3. sep 19:00
19:45
3. sep 19:00 -
19:45

Fællesmøde for begge ligningsområder

Emner til dagsorden bedes fremsendt 3 uger før. Dagsorden udsendes to uge før mødet.

3. sep 20:00
20:45
3. sep 20:00 -
20:45