Dato

Handling

senest den 15. april

Provstiudvalget udmelder foreløbige driftsrammer.
De foreløbige driftsrammer vil være inkl. renteudgifter på eksisterende lån. Renteudgifter er fremover en del af driftsrammen. Find Budgetvejledning på DAP.

 

Inden den
30. juni

Menighedsrådenes budgetbidrag udarbejdes i regnskabssystemet eller indtastes direkte i Økonomiportalen. Herfra kan budgettet evt. printes ud.
Kirkeministeriet har udsendt en særlig vejledning til indtastningen. Se nyhed på DAP den 5/3 14

Menighedsrådene sender budgetbidrag der omfatter følgende:
• Budget for 2019 i henhold til den udmeldte foreløbige driftsramme
• Eventuelle begrundede ønsker til udvidelse af driftsrammen.
• Eventuelle ønsker om bevillinger under anlægsrammen.

Ønskerne til bevillinger på anlægsrammen indtastes ligeledes direkte i økonomiportalen, hvor ønskerne på bilag fordeles på følgende 3 elementer
• Anlægsarbejder
• Afdrag på eksisterende lån
• Opsparinger
Størrelsen af den ønskede bevilling skal dokumenteres som bilag til fremsendelsen.

Dette kan gøres enten ved indhentning af overslag fra leverandør, overslag udarbejdet af ingeniør/arkitekt el.lign.

Nærmere dokumentation kan undlades, når ønsket om årets bevilling er åbenlyst mindre end den samlede udgift, der forventes til pågældende projekt. (flerårig opsamling til projektet)

 

3. september

Budgetsamråd i Hendriksholm

Kl. 19.00
Budgetsamråd for sognene i Hvidovre kommune

kl. 20.00
Fællesmøde

Kl. 21.00
Budgetsamråd for sognene i Rødovre kommune

12. september

Provstiudvalget fastlægger
• De endelige driftsrammer for 2019
• De endelige anlægsrammer for 2019 – fordelt på anlægsrammens enkelte elementer
• Den endelige kirkelige ligning for 2019

Herudover fastsætter provstiudvalget budget for provstiudvalgs kassen, størrelsen af 5%-midlerne og bevilling til skoletjenesten.
Disse budgetter og bevillinger offentliggøres for menighedsrådene.

Inden den
15. september

Provstiudvalget oplyser kommunal-bestyrelserne om størrelsen af den kirkelige ligning til de enkelte kirkekasser.

inden den   15. november

Menighedsrådene udarbejder og godkender endelige budgetter for 2019 i overensstemmelse med provstiudvalgets udmelding af rammer.
Menighedsrådenes endelige budgetter indtastes direkte i økonomiportalen. (Herfra kan budgettet evt. printes ud.) HUSK at notere stemplet fra det godkendte budget i beslutningsprotokollen, der også skal afleveres i dataarkivet.

 

Inden den
15. december


senest 15. januar 2019

Provstiudvalget forholder sig til oversigt i dataarkivet og om alle har signeret og noteret stempel.

 

Provstiet offentliggør budget 2019 på sogn.dk

 

 

Ingen begivenheder fundet.