Dato

Handling

senest den 15. april

Provstiudvalget udmelder foreløbige driftsrammer.
De foreløbige driftsrammer vil være inkl. renteudgifter på eksisterende lån. Renteudgifter er fremover en del af driftsrammen. Find Budgetvejledning på DAP.

 

Inden den
30. juni

Menighedsrådenes budgetbidrag udarbejdes i regnskabssystemet eller indtastes direkte i Økonomiportalen. Herfra kan budgettet evt. printes ud.
Kirkeministeriet har udsendt en særlig vejledning til indtastningen. Se nyhed på DAP den 5/3 14

Menighedsrådene sender budgetbidrag der omfatter følgende:
• Budget for 2022 jævnfør den udmeldte foreløbige driftsramme
• Eventuelle begrundede ønsker til udvidelse af driftsrammen.
• Eventuelle ønsker om bevillinger under anlægsrammen.

Ønskerne til bevillinger på anlægsrammen indtastes ligeledes direkte i økonomiportalen, hvor ønskerne på bilag fordeles på følgende 3 elementer
• Anlægsarbejder
• Afdrag på eksisterende lån
• Opsparinger
Størrelsen af den ønskede bevilling skal dokumenteres som bilag til fremsendelsen.

Dette kan gøres enten ved indhentning af overslag fra leverandør, overslag udarbejdet af ingeniør/arkitekt el.lign.

Nærmere dokumentation kan undlades, når ønsket om årets bevilling er åbenlyst mindre end den samlede udgift, der forventes til pågældende projekt. (flerårig opsamling til projektet)

 

2. september

Budgetsamråd i Stranmarkskirken

Kl. 19.00
Budgetsamråd for sognene i Rødovre kommune

kl. 20.00
Fællesmøde

Kl. 21.00
Budgetsamråd for sognene i Hvidovre kommune

7. september

Provstiudvalget fastlægger
• De endelige driftsrammer for 2022
• De endelige anlægsrammer for 2022 – fordelt på anlægsrammens enkelte elementer
• Den endelige kirkelige ligning for 2022

Herudover fastsætter provstiudvalget budget for provstiudvalgs kassen, størrelsen af 5%-midlerne og bevilling til skoletjenesten.
Disse budgetter og bevillinger offentliggøres for menighedsrådene.

Inden den
15. september

Provstiudvalget oplyser kommunal-bestyrelserne om størrelsen af den kirkelige ligning til de enkelte kirkekasser.

inden den   15. november

Menighedsrådene udarbejder og godkender endelige budgetter for 2022 i overensstemmelse med provstiudvalgets udmelding af rammer.
Menighedsrådenes endelige budgetter indtastes direkte i økonomiportalen. (Herfra kan budgettet evt. printes ud.)
HUSK at notere stemplet fra det godkendte budget i beslutningsprotokollen, der skal afleveres i dataarkivet på DAP.

 

Inden den
15. december


senest 15. januar 2022

Provstiudvalget forholder sig til budgetter i dataarkivet / legalitets-kontrol og om alle har signeret og noteret stempel.

 

Provstiet offentliggør budget 2022 på sogn.dk

 

 

Ingen begivenheder fundet.