Samarbejdsaftale i provstiet

Samarbejdsaftalen blev indgået mellem de 4 sogne i Hvidovre kommune og de 4 sogne i Rødovre kommune efter et fællesmøde i forbindelse med budgetsamråd 2014.

 

Beskrivelse af formålet med samarbejdet

  1. Samarbejdet skal give mulighed for løsning af kirkelige opgaver på tværs af sognegrænser og på tværs af kommunegrænser i Rødovre-Hvidovre provsti.
  2. Samarbejdet skal sikre finansiering til gennemførelse af samarbejdsprojekter mellem provstiets menighedsråd.
  3. Temaerne for Samarbejdsprojekterne kan omfatte alle aktiviteter der vurderes at skulle løses i det folkekirkelige regi.
  4. Det er en betingelse at projekterne kun kan løses i samarbejde mellem flere sogne – eller løses bedre i samarbejde mellem flere sogne.

 

 

Bestyrelsen for samarbejdsprojekter i provstiet

Konstituering april 2021

Formand:           Lisbeth Munk Madsen

Næstformand:   Elsebeth Sørensen       

2018-2019 projekt - Drop ind DÅB i provstiets kirker på skift

Dåbsgruppen:  Jacob Kleofas, Rose Marie Tillisch, Nete Holm Andersen, Inge Stagsted Lund, Helle Jeppesen, Inge-Hanne D Brostrøm

 

Første gang var den 15/9 2018 i Strandmarkskirken, den 24/11 2018 i Grøndalslund kirke,  fredag den 1/3 2019 i Hvidovre kirke, lørdag den 15. juni 2019 kl. 11-15 i Islev kirke

Næste gang er :

 

Lørdag den 21. sept. 2019 kl. 12-16 i Risbjerg Kirke

Fredag den 1. nov. 2019  kl. 14-19  i Rødovre Kirke

 

 

2018 - Konfirmand event

2017-18 projekt - voksendåb

v/Jacob Kleofas m.fl

Rapport fra kirkefondet efterfølges af 2 fyraftensmøder fra kl 17-19:

1. fyraftensmøde den 4-10-2017 i Rødovre kirke - tema dåb eller ej

2. fyraftensmøde den  6-2-2018  i Avedøre kirke - drop in dåb

2017 projekt - renæssancemåltid og bordsamtaler

v/Anne-Birgitte Zoëga, Anne Gadsbøll og Mette Ladefoged

 

 

 

2015 - projekt minikonfirmander

Næste frist for indlevering af projekter

Ansøgninger er altid velkomne - send dem til formanden for samarbejdets bestyrelse

Møderække

Konstituerende bestyrelsesmøde

tirsdag den 28. august 2018 kl. 16.30

i provstiets lokaler i Rødovre Centrum

 

Bestyrelsesmøder

torsdag den 6. juli 2017 i Avedøre kirke

torsdag den 2. marts 2017

onsdag den 30. november 2016

onsdag den 16. marts 2016
i Strandmarkskirken

torsdag den 4 februar 2016
i Hendriksholm kirke

torsdag den 17. september 2015
i Strandmarkskirken

tirsdag den 2. juni 2015
i Strandmark kirkes lokaler

 

Konstituerende bestyrelsesmøde

Onsdag den 4. marts 2015 kl. 19

i Islev kirkes lokaler