KUs videntjeneste for provstier - Park og Landskab

 

 

 

www.videntjenesten.dk kommer med konkrete anbefalinger og vejledninger til planlægning, drift, forvaltning og etablering ved kirkegården - og grønne områder generelt. Det kan fx være ved plantning af træer: Hvordan sikrer man et god etablering af træer? Hvad gør man i forhold til vanding? Hvordan udpeger og kender man syge træer - hvordan ser "kæmpeknippe-poresvamp" ud - hvor farligt er det og hvad gør man ved det? Eller kan man bruge græsklippe-robotter på kirkegården - hvad koster det - og hvad er erfaringerne med brugen?

Videntjenesten udgiver Videnblade - korte artikler der tager fat i aktuelle spørgsmål og problemer. Der er fx udarbejdet videnblade om beskæring af træer på kirkegården og om de forskellige typer af urnegravsteder. Sidst i september måned kommer et videnblad om, hvordan man kan indpasse urnegravsteder i kirkegårdsanlægget.

Videntjenesten tilbyder samtidig gratis rådgivning via mail og telefon fra deres eksperter i fx skadedyr, svampe-angrebne træer, etablering og drift af træer, græs, belægninger og forvaltning af kirkegården.

Der udsendes nyhedsbreve, hvor I hver måned får nyheder fra Videntjenesten for Park og Landskab. Tilmeld dig nyhedsbrevet.